Privacy policy

Webmasters (onderdeel van ADMG) vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens we van jou verzamelen en waarom. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking. Voor vragen over jouw privacy mag je altijd contact opnemen via de gegevens hieronder.

 

Wie wij zijn

Webmasters (onderdeel van ADMG), gevestigd aan Hoogeind 101B 4817EJ Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Onze contactgegevens:

Website: www.webmastersbreda.com

E-mailadres: webmastersbreda@hotmail.com

Telefoonnummer: +31(0)6 31 05 83 04.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Webmasters (onderdeel van ADMG) verwerkt je persoonsgegevens:

  • Omdat je gebruik maakt van onze diensten;
  • En/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Eventuele overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt in correspondentie of telefonisch en die van belang zijn voor het uitvoeren van onze diensten.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Webmasters (onderdeel van ADMG) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

- Contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Het afhandelen van jouw betaling.

- Webmasters (onderdeel van ADMG) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de Belastingdienst.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Webmasters (onderdeel van ADMG) bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Webmasters (onderdeel van ADMG) bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die eerder zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Webmasters (onderdeel van ADMG) verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Cookies

Webmasters (onderdeel van ADMG) gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Zo gebruiken wij Google Analytics cookies om onze website te optimaliseren. Wij hebben daarvoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, we maskeren het laatste octet van jouw IP-adres en we hebben 'gegevens delen' uitgezet. Wij maken bovendien geen gebruik van Google diensten i.c.m. de Google Analytics cookies. Deze cookies mogen wij dan ook plaatsen zonder dat je hier toestemming voor geeft.

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Webmasters (onderdeel van ADMG) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar webmastersbreda@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Tot slot

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, om zeker te weten dat je kennis hebt genomen van de laatste versie. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar webmastersbreda@hotmail.com. Als jij een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.